ОПП за спеціальностями:

Опп середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів
на основі базової загальної освіти: