Back to Top

MKTI ДНУЗТ

(0512) 47-35-00
(0512) 36-22-08
(050) 683-94-04

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Спеціальність 273а "Залізничний транспорт"

Відділення Транспорт


logo ztr

Спеціальність 273
"Залізничний транспорт"

Освітньо-професійна програма
"Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства"

 
Кваліфікація
Технік з обслуговування і ремонту залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

 • sl01.jpg
 • sl02.jpg
 • sl03.jpg
 • sl04.jpg
 • sl05.jpg

 

Спектр знань та навичок, що набувають наші випускники, охоплює проектування, ремонт та утримання рейкових колій, громадських, промислових будівель та споруд, використання будівельних матеріалів, нагляд за будівництвом, обслуговування і ремонт спеціальної будівельної техніки та гідравлічних пристроїв..

 

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями
та вміннями і повинні знати

 • sla-01.jpg
 • sla-02.jpg
 • виявляти та усувати несправності колії та колійних пристроїв;
 • організовувати і керувати роботами по ремонту колії;
 • вести документацію колійної дільниці;
 • проводити необхідні технологічні та техніко-економічні розрахунки;
 • забезпечувати безпеку руху, охорону праці і життєдіяльність на залізничному транспорті;
 • вміти працювати на дефектоскопних і колієвимірювальних візках;
 • користуватись контрольно-вимірювальними приладами;
 • розумітися у питаннях стандартизації, метрології і управління якістю продукції.

У процесі навчання студенти вивчають одну із спеціальних дисциплін - "ГЕОДЕЗІЯ", практичні навички з якої отримують на геодезичному полігоні в с. Рибаківка на березі Чорного моря та після закінчення коледжу можуть продовжити навчання в Миколаївському національному аграрному університеті на факультеті агротехнології та отримати вищу освіту за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".

 

 • sla0201.jpg
 • sla0202.jpg
 • sla0203.jpg
 • sla0204.jpg
 • sla0205.jpg
 • sla0206.jpg
 • sla0207.jpg
 • sla0208.jpg
 • sla0209.jpg
 • sla0210.jpg
 • sla0211.jpg
 • sla0212.jpg
 • sla02b01.jpg
 • sla02b02.jpg
 • sla02b03.jpg
 • sla02b04.jpg

  

Практична підготовка фахівців

Професійна підготовка фахівців має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь і навичок. Це комплексне завдання вирішується під час теоретичного навчання, практичних і лабораторних робіт, професійно-практичної підготовки під час проходження усіх видів практик.

 • sla04a01.jpg
 • sla04a02.jpg
 • sla04a03.jpg
 • sla04a04.jpg
 • sla04a05.jpg
 • sla04b01.jpg
 • sla04b02.jpg
 • sla04b03.jpg
 • sla04b04.jpg
 • sla04b05.jpg

 

По закінченню коледжу ви можете працювати, як на підприємствах Міністерства інфраструктури України, так і в комерційних транспортних структурах і займати такі керівні посади:

 • sla05a01.jpg
 • sla05a02.jpg
 • начальник дільниці;
 • шляховий майстер;
 • бригадир з поточного утримання і ремонту колій та штучних споруд;
 • технік околотку.
 • sla05b01.jpg
 • sla05b02.jpg

 

Під час навчання студенти можуть отримати і такі робочі професії:

 • sla8_01.jpg
 • sla8_02.jpg
 • sla8_03.jpg
 • sla8_05.jpg
 • sla8_06.jpg
 • монтер колії;
 • розподілювач робіт;
 • оператор дефектоскопного візка;
 • дефектоскопіст ультразвукового контролю рейок;
 • сигналіст;
 • оператор колійних вимірювань;
 • черговий по переїзду;
 • обхідник колії та штучних споруд;
 • ремонтник штучних споруд;
 • провідник пасажирського вагону.
 • slb8_0b.jpg
 • slb8_01.jpg
 • slb8_03.jpg
 • slb8_04.jpg
 • slc8_0b.jpg
 • slc8_1b.jpg
 • slc8_2b.jpg
 • slc8_3b.jpg

 

Випускники освітньо-професійної програми "Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства" мають можливість вступати до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна без ЗНО (по результатах фахових випробувань у коледжі) на скорочений курс навчання терміном 3 роки та отримати вищу освіту за спеціальностями: "Залізничні споруди та колійне господарство" та "Локомотиви та локомотивне господарство".

mkti03

МКТІ - твій впевнений крок в успішне майбутнє!

Спеціальність 273б "Залізничний транспорт"

Відділення Транспорт


logo ztr

Спеціальність 273
"Залізничний транспорт"

Освітньо-професійна програма
"Технічне обслуговування і ремонт вагонів"

 
Кваліфікація
Технік з обслуговування і ремонту залізничних споруд та об’єктів колійного господарства


Об’єктом вивчення та діяльності є залізничний транспорт,
господарська діяльність підприємств.

 • складові елементи транспортного процесу, права та обов’язки учасників цього процесу;
 • базові поняття в галузі фінансів та фінансового механізму підприємства;
 • мати базові уявлення про різні конструкції обладнання та системи вантажних і пасажирських вагонів усіх типів, що обслуговуються;
 • мати базові уявлення про способи попередження, виявлення і усунення несправностей під час роботи деталей і вузлів вагонів;
 • володіти методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обслуговування і ремонту вагонів.

 

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями
та вміннями і повинні знати

 

 • sl_b000.jpg
 • sl_b001.jpg
 • sl_b002.jpg
 • sl_b003.jpg
 • sl_b004.jpg
 • уміти виявляти та усувати несправності, що виникли під час руху поїзда;
 • організовувати і керувати роботами по ремонту вагонів;
 • уміти оформляти форми обліку та контролю за якістю ремонту деталей, вузлів та агрегатів;
 • проводити необхідні технологічні та техніко-економічні розрахунки;

 

 • забезпечувати безпеку руху, охорону праці і життєдіяльність на залізничному транспорті;
 • уміти виявляти скриті дефекти в деталях за допомогою дефектоскопів;
 • користуватись контрольно-вимірювальними приладами;
 • розумітися у питаннях стандартизації, метрології і управління якістю продукції.
 • sl_b101.jpg
 • sl_b102.jpg
 • sl_b103.jpg
 • sl_b104.jpg

 

Теоретичні знання студенти закріплюють на виробництві під час проходження технологічної та переддипломної практик

 

 

По закінченню коледжу ви можете працювати, як на підприємствах Міністерства інфраструктури України, так і в комерційних транспортних структурах і займати такі керівні посади:

 

  • начальник пасажирського поїзда;
  • механік рефрижераторного поїзда;
  • технік-технолог;
  • технік-дефектоскопіст;
  • оператор вагонного депо;
  • поїзний електромеханік;
  • бригадир (звільнений) підприємства залізничного транспорту;
  • оператор пункту технічного обслуговування вагонів.

   

  Під час навчання студенти можуть отримати і такі робочі професії:

   

  • провідник пасажирського вагону;
  • електромеханік дільниці;
  • технік-технолог (механіка);
  • механік-бригадир пасажирського поїзда;
  • механік рефрижераторного поїзда (секції);
  • технік з обліку;
  • технік з метрології;
  • оглядач вагонів;
  • оглядач-ремонтник вагонів;
  • диспетчер вагонного депо.

   

  • slb8_0b.jpg
  • slb8_01.jpg
  • slb8_03.jpg
  • slb8_04.jpg
  • sl_b201.jpg
  • sl_b202.jpg

   

  Випускники освітньо-професійної програми "Технічне обслуговування і ремонт вагонів" мають можливість вступати до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна без ЗНО (по результатах фахових випробувань у коледжі) на скорочений курс навчання терміном 3 роки та отримати вищу освіту за спеціальностями: "Вагони та вагонне господарство" та "Локомотиви та локомотивне господарство".

  mkti03

  МКТІ - твій впевнений крок в успішне майбутнє!

Спеціальність: 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"


petrova

Залізниці відіграють важливу роль як у внутрішньодержавному, так і міждержавному сполученні, забезпечуючи функціонування реального сектору економіки. Залізнична галузь в Україні є також одним з найбільших роботодавців.

Зав. відділенням "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Петрова Наталя В`ячеславівна

 

Відділення "Управління процесами перевезень на залізничному транспорті"  

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: технік з організації перевезень на залізничному транспорті

 

Випускники відділення «Управління процесами перевезень» за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» координують діяльність усіх галузей та підрозділів залізничного транспорту щодо організації перевізного процесу:

 

 • здійснюють безпосереднє керування та контроль за рухом пасажирських поїздів;
 • організовують експлуатаційну та вантажну роботу на станціях, у транспортних вузлах та на транспорті промислових підприємств;
 • організовують і керують маневровою роботу на станціях;
 • експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту.

 

Упродовж навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційну роботою залізниць, документального забезпечення перевізного процесу.

Підготовка фахівців на відділенні відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти.

У процесі навчання передбачена безперервна комп’ютерна підготовка з використанням широкого переліку сучасного програмного забезпечення. Практичні навички студенти здобувають на заняттях у спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням та комп’ютерними тренажерними системами.

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Роговський

Ви не уявляєте свого життя без новітніх технологій й прагнете зрозуміти, як працюють автоматичні системи, які покращують наше життя? Бажаєте щодня вдосконалювати наш світ? Тоді запрошуємо Вас на наше відділення. Автоматизація буде необхідна всюди і завжди, так як без неї технологічні об’єкти не можуть функціонувати.

Відділення "Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій" готує спеціалістів за двома освітньо-професійними програмами:

 • Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
 • Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

Зав. відділенням "Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій"
Роговський Віталій Олександрович

 

Здобувачі освіти відділення з першого курсу отримують знання за допомогою інтерактивних засобів навчання. Всі аудиторії відділення оснащені цифровими проекторами та сучасними комп’ютерами, а лабораторії для проведення різноманітних практик - пристроями автоматики, що дозволяє набути практичних навичок і закріплення теоретичного матеріалу.

 

"Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: електромеханік

Дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Електричні вимірювання.
 • Електроніка, мікроелектроніка, мікропроцесорна техніка.
 • Основи автоматики і дискретні пристрої СЦБ.
 • Технічні засоби електрозв'яку.
 • Основи охорони праці.
 • Технічна експлуатація залізниць і безпека руху.
 • Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів.
 • Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів.
 • Автоматизовані системи телеуправління і телесигналізації.
 • Електропостачання систем СЦБ.
 • Монтаж, обслуговування, ремонт і діагностика пристроїв СЦБ.
 • Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів.

Працевлаштування:

 • Регіональна філія "Одеська залізниця";
 • АТ "Укрзалізниця";
 • Інші провідні підприємства півдня України.

Випускники можуть займати такі первинні посади:

 • електромеханік електричної централізації;
 • електромеханік автоматичного блокування;
 • електромонтер зв’язку;
 • електромеханік контрольно-вимірювальних пунктів;
 • електромеханік у різних галузях.

 

"Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: технік з системного адміністрування

Дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Алгоритмічні мови та програмування.
 • Основи теорії автоматичного управління.
 • Комп'ютерна схемотехніка.
 • Архітектура комп'ютера.
 • Комп'ютерні мережі та адміністрування локальних мереж.
 • Метрологія і технічні вимірювання.
 • Електроніка і мікросхемотехніка.
 • Мікропроцесорні системи.
 • Мікроконтролери та програмно-логічні контролери.
 • Програмне забезпечення робототехнічних систем.
 • Системне програмне забезпечення і операційні системи.

Працевлаштування:

 • виробничий підрозділ «Одеське відділення» філії «Головного інформаційно-обчислювального центру» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • IT-відділи державних і комерційних компаній, підприємств, банків, навчальних закладів;
 • компанії, які займаються системною інтеграцією й аналізом;
 • підприємства з виробництва електронних компонентів і плат.

Випускники можуть займати такі первинні посади:

 • техніка із системного адміністрування;
 • технік–програміст;
 • технік – системотехнік;
 • контролер роботів;
 • системний адміністратор;
 • оператор верстатів з програмним керуванням.

Здобувачі освіти відділення беруть участь у спортивних секціях, гуртках. Вони являються переможцями та призерами міських, обласних олімпіад, беруть участь у наукових та професійних конференціях.

 
СТАНЬ ЧЛЕНОМ НАШОЇ РОДИНИ ВІДДІЛЕННЯ АТМ!

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування"


gorbenko

Відділення "Галузеве машинобудування" веде підготовку студентів за освітньо-професійними програмами:

 • ОПП "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"
 • ОПП "Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт"

Зав. відділенням 133 Галузеве машинобудування
Горбенко Юрій Олександрович

Студенти навчаються:

 • конструювати та експлуатувати підйомно-транспортне обладнання, будівельні, дорожні, колійні, вантажно-розвантажувальні машини з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досягнень логістики;
 • забезпечувати ефективну експлуатацію практично всіх машин будівельного, дорожнього та вантажно-розвантажувального господарства;
 • вирішувати на сучасному рівні складні економічні проблеми, які стосуються експлуатації та використання спеціальної техніки на залізницях та в портах.

Освітній процес спеціальності проходить у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях, які оснащені приладами, макетами, інструментами, які необхідні для проведення лекційних та практичних занять.

 

На навчальному полігоні, який обладнаний колійними машинами, козловим краном, автомобільним навантажувачем та окремими механізмами та агрегатами, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичні навички. Це забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців цієї спеціальності.

 

Підготовку майбутніх фахівців забезпечують висококваліфіковані викладачі. Під час навчання студенти оволодівають знаннями з загально-інженерних та загально-технічних дисциплін, вивчають теорію розрахунків, конструкцію, експлуатацію та ремонт спеціальних машин для залізниць та інших галузей виробництва.

 

Теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження технологічної та переддипломної практик, на підприємствах Одеської залізниці та потужних промислових підприємствах міста та області.

 

Тільки на нашому відділенні академічна стипендія студентів – 1250 грн.

 

Під час навчання у коледжі студенти відділення отримують такі робочі професії:

 • машиніст крану (кранівник);
 • стропальник;
 • водій навантажувача;
 • провідник пасажирського вагона.

 

По закінченню коледжу випускники спеціальності відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 можуть займати такі посади:

 • електромеханік;
 • електромеханік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік кранового господарства;
 • механік з підіймальних установок;
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік з ремонту устаткування;
 • механік-налагоджувальник;
 • механік;
 • слюсар з ремонту колійних машин та механізмів;
 • слюсар з ремонту рухомого складу;
 • машиніст колійних машин;
 • машиніст крана (кранівник);
 • водій навантажувача.

Випускники відділення «Галузеве машинобудування» мають можливість вступити на ІІ курс денної форми навчання та ІІІ курс заочної форми навчання до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національного університету кораблебудування, Миколаївського національного аграрного університету.

Сторінка 1 із 2