Сфера діяльності культурно-масового сектору передбачає:

 • організацію дозвілля та відпочинку студентів;
 • надання допомоги у діяльності клубів за інтересами, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;
 • проведення різноманітних творчих конкурсів, святкових днів коледжу, КВК, концертів та фестивалів;
 • проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначення загальнодержавних і міжнародних свят.

Сфера діяльності спортивно-оздоровчого сектору передбачає:

 • заохочення студентів до занять спортом;
 • організацію спортивних змагань;
 • надання допомоги Спортивному Клубу та кафедрі «Фізичного виховання»;
 • надання допомоги у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

Сфера діяльності навчально-виховного сектору передбачає:

 • контроль за успішністю студентів;
 • контроль за відвідуванням занять студентами;
 • проведення предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів;
 • допомога керівництву коледжу в контролі за навчальною і трудовою діяльністю студентів.

Сфера діяльності інформаційного сектору передбачає:

 • інформування громадськості про діяльність СР;
 • надання допомоги у виданні газет та журналів коледжу;
 • співробітництво з молодіжними організаціями;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;
 • створення та оновлення стендів Студради.

Сфера діяльності соціального-побутовий сектору передбачає:

 • організація співпраці керівництва коледжу, викладачів та студентської молоді;
 • забезпечення швидкого і якісного розповсюдження різноманітної інформації серед студентства;
 • пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентства;
 • сприяння створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;
 • участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень коледжу;
 • допомога студентам у вирішенні соціальних проблем молоді;
 • ремонт та підтримання в належному стані приміщень Студентської Ради;
 • організація та проведення акцій, благодійних концертів у дитячих будинках і суботників.