petrova

Залізниці відіграють важливу роль як у внутрішньодержавному, так і міждержавному сполученні, забезпечуючи функціонування реального сектору економіки. Залізнична галузь в Україні є також одним з найбільших роботодавців.

Зав. відділенням "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"
Петрова Наталя В`ячеславівна

 

Відділення "Управління процесами перевезень на залізничному транспорті"  

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: технік з організації перевезень на залізничному транспорті

 

Випускники відділення «Управління процесами перевезень» за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» координують діяльність усіх галузей та підрозділів залізничного транспорту щодо організації перевізного процесу:

 

  • здійснюють безпосереднє керування та контроль за рухом пасажирських поїздів;
  • організовують експлуатаційну та вантажну роботу на станціях, у транспортних вузлах та на транспорті промислових підприємств;
  • організовують і керують маневровою роботу на станціях;
  • експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту.

 

Упродовж навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційну роботою залізниць, документального забезпечення перевізного процесу.

Підготовка фахівців на відділенні відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти.

У процесі навчання передбачена безперервна комп’ютерна підготовка з використанням широкого переліку сучасного програмного забезпечення. Практичні навички студенти здобувають на заняттях у спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням та комп’ютерними тренажерними системами.