Роговський

Ви не уявляєте свого життя без новітніх технологій й прагнете зрозуміти, як працюють автоматичні системи, які покращують наше життя? Бажаєте щодня вдосконалювати наш світ? Тоді запрошуємо Вас на наше відділення. Автоматизація буде необхідна всюди і завжди, так як без неї технологічні об’єкти не можуть функціонувати.

Відділення "Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій" готує спеціалістів за двома освітньо-професійними програмами:

 • Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
 • Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

Зав. відділенням "Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій"
Роговський Віталій Олександрович

 

Здобувачі освіти відділення з першого курсу отримують знання за допомогою інтерактивних засобів навчання. Всі аудиторії відділення оснащені цифровими проекторами та сучасними комп’ютерами, а лабораторії для проведення різноманітних практик - пристроями автоматики, що дозволяє набути практичних навичок і закріплення теоретичного матеріалу.

 

"Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: електромеханік

Дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Електричні вимірювання.
 • Електроніка, мікроелектроніка, мікропроцесорна техніка.
 • Основи автоматики і дискретні пристрої СЦБ.
 • Технічні засоби електрозв'яку.
 • Основи охорони праці.
 • Технічна експлуатація залізниць і безпека руху.
 • Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів.
 • Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів.
 • Автоматизовані системи телеуправління і телесигналізації.
 • Електропостачання систем СЦБ.
 • Монтаж, обслуговування, ремонт і діагностика пристроїв СЦБ.
 • Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів.

Працевлаштування:

 • Регіональна філія "Одеська залізниця";
 • АТ "Укрзалізниця";
 • Інші провідні підприємства півдня України.

Випускники можуть займати такі первинні посади:

 • електромеханік електричної централізації;
 • електромеханік автоматичного блокування;
 • електромонтер зв’язку;
 • електромеханік контрольно-вимірювальних пунктів;
 • електромеханік у різних галузях.

 

"Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: технік з системного адміністрування

Дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Алгоритмічні мови та програмування.
 • Основи теорії автоматичного управління.
 • Комп'ютерна схемотехніка.
 • Архітектура комп'ютера.
 • Комп'ютерні мережі та адміністрування локальних мереж.
 • Метрологія і технічні вимірювання.
 • Електроніка і мікросхемотехніка.
 • Мікропроцесорні системи.
 • Мікроконтролери та програмно-логічні контролери.
 • Програмне забезпечення робототехнічних систем.
 • Системне програмне забезпечення і операційні системи.

Працевлаштування:

 • виробничий підрозділ «Одеське відділення» філії «Головного інформаційно-обчислювального центру» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • IT-відділи державних і комерційних компаній, підприємств, банків, навчальних закладів;
 • компанії, які займаються системною інтеграцією й аналізом;
 • підприємства з виробництва електронних компонентів і плат.

Випускники можуть займати такі первинні посади:

 • техніка із системного адміністрування;
 • технік–програміст;
 • технік – системотехнік;
 • контролер роботів;
 • системний адміністратор;
 • оператор верстатів з програмним керуванням.

Здобувачі освіти відділення беруть участь у спортивних секціях, гуртках. Вони являються переможцями та призерами міських, обласних олімпіад, беруть участь у наукових та професійних конференціях.

 
СТАНЬ ЧЛЕНОМ НАШОЇ РОДИНИ ВІДДІЛЕННЯ АТМ!