Освітньо-професійна програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів".
Кваліфікація - механік

 

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

Автомобіль вважається одним з найбільш геніальних винаходів людства. Надійність, мобільність, швидкість, зручність перевезень пасажирів і вантажів забезпечується різними за призначенням автотранспортними засобами.

Освітньо-професійна программа «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» направлена на формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі автомобільного транспорту.

 

Курс освітньо-професійної програми направлений на вивчення:

 • технічних характеристик автомобільної техніки;
 • загальної будови і принципів дії складових частин автомобілів;
 • основ організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів і двигунів;
 • комп’ютерного діагностування технічного стану автомобілів;
 • етапів комп’ютерного проектування деталей автомобіля;
 • технічного обслуговування й ремонту електрообладнання сучасних автомобілів;
 • експлуатаційних матеріалів, що застосовуються в автомобілях;
 • основних етапів підготовки автомобільної техніки для продажу.

  

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями та вміннями і повинні знати:

 • складові елементи транспортного процесу, права та обов’язки учасників цього процесу;
 • базові поняття в галузі фінансів та фінансового механізму автотранспортного підприємства і станції технічного обслуговування;
 • різні конструкції обладнання та системи вантажних і пасажирських автомобілів усіх типів, що обслуговуються;
 • способи попередження, виявлення і усунення несправностей під час роботи деталей і вузлів автомобілів та двигунів;
 • володіти методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів;
 • правила та безпеку дорожнього руху.

 

Практична підготовка фахівців

Професійна підготовка фахівців має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь і навичок. Це комплексне завдання вирішується під час теоретичного навчання, практичних і лабораторних робіт, професійно-практичної підготовки.

 

Навчальну практику студенти проходять у навчально - виробничих майстернях коледжу:

 • слюсарну;
 • електромонтажну;
 • зварювальну;
 • монтажно – демонтажну автомобілів і двигунів.

Технологічну практику студенти проходять на оплачуваних робочих місцях на автотранспортних підприємствах та станціях технічного обслуговування міста та області.

Після закінчення навчання студенти складають кваліфікаційні екзамени на присвоєння робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Водій автотранспортних засобів категоріїї "С".

 

Сфера професійної діяльності випускника:

 • експлуатація автотранспорту;
 • розробка технології та планів підготовки технології та планів підготовки запасних частин;
 • технічна підготовка автотранспортного виробництва;
 • проведення технічного обслуговування, діагностики та ремонтів автомобілів;
 • впровадження у виробництво нових автомобілів і пристроїв;
 • співучасть у розробці змінних та добових завдань персоналу автопідприємства;
 • забезпечення якості виконання та зниження собівартості робіт;
 • контроль за своєчасним проведенням обслуговування, ремонтів автотранспорту і технологічного обладнання;
 • співучасть у роботі комісії з розслідування причин ДТП;
 • підрозділи поліції;
 • автошколи;
 • автотехнічна експертиза;
 • керування персоналом автопідприємства.

Після закінчення коледжу випускники можуть працювати на автотранспортних підприємствах різних форм власності, станціях технічного обслуговування, у дорожній поліції, страхових компаніях.

 

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік виробництва;
 • технік-конструктор (механіка);
 • технік-технолог (механіка);
 • технік з підготовки виробництва;
 • інспектор з охорони праці;
 • інспектор шляховий;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • інструктор з навчання практичної їзди;
 • майстер навчального полігону;
 • начальник гаража;
 • начальник відділу транспорту;
 • начальник майстерні;
 • начальник зміни;
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер з ремонту транспорту;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • майстер зміни;
 • майстер контрольний (дільниці, цеху);
 • майстер основної виробничої дільниці;
 • майстер цеху.

 

Випускники освітньо-професійної програми "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" мають можливість вступати до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна без ЗНО (по результатах фахових випробувань у коледжі) на скорочений курс навчання терміном 3 роки та отримати вищу освіту за спеціальностю "Автомобільний транспорт" освітньо – професійна програма "Автомобілі та автомобільне господарство"​.