gorbenko

Відділення "Галузеве машинобудування" веде підготовку студентів за освітньо-професійними програмами:

 • ОПП "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"
 • ОПП "Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт"

Зав. відділенням 133 Галузеве машинобудування
Горбенко Юрій Олександрович

Студенти навчаються:

 • конструювати та експлуатувати підйомно-транспортне обладнання, будівельні, дорожні, колійні, вантажно-розвантажувальні машини з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досягнень логістики;
 • забезпечувати ефективну експлуатацію практично всіх машин будівельного, дорожнього та вантажно-розвантажувального господарства;
 • вирішувати на сучасному рівні складні економічні проблеми, які стосуються експлуатації та використання спеціальної техніки на залізницях та в портах.

Освітній процес спеціальності проходить у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях, які оснащені приладами, макетами, інструментами, які необхідні для проведення лекційних та практичних занять.

 

На навчальному полігоні, який обладнаний колійними машинами, козловим краном, автомобільним навантажувачем та окремими механізмами та агрегатами, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичні навички. Це забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців цієї спеціальності.

 

Підготовку майбутніх фахівців забезпечують висококваліфіковані викладачі. Під час навчання студенти оволодівають знаннями з загально-інженерних та загально-технічних дисциплін, вивчають теорію розрахунків, конструкцію, експлуатацію та ремонт спеціальних машин для залізниць та інших галузей виробництва.

 

Теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження технологічної та переддипломної практик, на підприємствах Одеської залізниці та потужних промислових підприємствах міста та області.

 

Тільки на нашому відділенні академічна стипендія студентів – 1250 грн.

 

Під час навчання у коледжі студенти відділення отримують такі робочі професії:

 • машиніст крану (кранівник);
 • стропальник;
 • водій навантажувача;
 • провідник пасажирського вагона.

 

По закінченню коледжу випускники спеціальності відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 можуть займати такі посади:

 • електромеханік;
 • електромеханік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік кранового господарства;
 • механік з підіймальних установок;
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік з ремонту устаткування;
 • механік-налагоджувальник;
 • механік;
 • слюсар з ремонту колійних машин та механізмів;
 • слюсар з ремонту рухомого складу;
 • машиніст колійних машин;
 • машиніст крана (кранівник);
 • водій навантажувача.

Випускники відділення «Галузеве машинобудування» мають можливість вступити на ІІ курс денної форми навчання та ІІІ курс заочної форми навчання до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національного університету кораблебудування, Миколаївського національного аграрного університету.