Миколаївський Коледж Транспортної Інфрастуктури

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імени академіка В. Лазаряна

Новини

Оголошення

16 січня 2017 о 11:00 
в бібліотеці коледжу 
відбулось засідання стипендіальної комісії.
Було прийнято рішення:

Ласкаво просимо!

 Відеоінформація про коледж

МКТІ запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів (училищ та ліцеїв) 

на скорочений термін денної (2 роки і 10 місяців) та заочної (1 рік і 10 місяців) форм навчання

для отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

за спорідненими спеціальностями (див. Правила прийому,  табл. 2) 

Вступники складають фахове вступне випробування у коледжі.

 Прийом документів на денну форму навчання з 11 липня  до 20 липня,

фахове вступне випробування з 21 липня 2016 року;

Прийом документів на заочну форму навчання  з 01  серпня до 25  серпня,

фахове вступне випробування з 26 серпня 2016 року;

Фахове вступне випробування проводяться за тестовими технологіями в письмовій формі та оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Позитивними вважаються оцінки від 124 до 200 балів.

 Детальна інформація за тел. (0512) 49-23-19

 Зроби перший крок до професійного зростання з нами!
  У наш час коледж – це можливість заздалегідь професійно орієнтувати молодих людей, надати їм початкову вищу освіту та здатність у ранньому віці стати конкурентоспроможними професіоналами своєї справи.
 

МКТІ ДНУЗТ веде підготовку фахівців  за наступними спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”.

274 Автомобільний транспорт “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.

133 Галузеве машинобудування “Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт”. 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом  на залізничному транспорті”, "Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем". 

275 Транспортні технології (залізничний транспорт) “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”. 

273 Залізничний транспорт “Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства”, "Технічне обслуговування і ремонт вагонів"

 Освітній рівень підготовки - молодший спеціаліст.

Строк навчання на денному відділенні  –  3р.10м., на заочному – 2р.10м.

      На перший курс денної форми навчання зараховуються вступники з освітою 9 класів за результатами вступних випробувань (математика, українська мова) у коледжі, а з освітою 11 класів, як поповнення - на другий курс (термін навчання 2р.10м.) за результатами ЗНО (математика, українська мова та література).

      На перший курс заочної форми навчання зараховуються вступники з освітою 11 класів за результатами ЗНО (математика, українська мова та література) або вступних випробувань у коледжі (математика, українська мова та література), а з дипломом кваліфікованого робітникаяк поповнення - на другий курс (термін навчання 1р.10м.) за результатами фахового вступного випробування.

     Підготовка спеціалістів відбувається, як за рахунок державного бюджету (державне замовлення), так і на контрактній основі. Оплата навчання у 2016 р. за контрактом на денному відділенні  становить - 6900 грн. ; на заочному відділенні - 4500 грн. за навчальний рік.

 Прийом документів на денну форму навчання з 11 липня  до 20 липня,

вступні  випробування з 21 липня 2016 року;

для вступників з сертифікатами ЗНО прийом документів до 27 липня  2016 року.

Прийом документів на заочну форму навчання  з 18  липня до 25  серпня,

вступні випробування з 26 серпня 2016 року;

для вступників з сертифікатами ЗНО прийом документів до 30 серпня 2016 року.

Вступники подають:

- заяву про вступ до коледжу;              
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 - копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 - копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 - копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил прийому) (за наявності);
 - шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
 - копію ідентифікаційного коду;
 - військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 - довідку про проходження медогляду на професійну придатність у залізничній лікарні (при вступі на денне відділення). 
 При собі мати:  довідку про щеплення, а також 2 папки, 2 зошита, 2 конверта.
 
            Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню.  Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються!

                                       Телефон для довідок: (0512) 49-23-19

Ласкаво просимо!

Шановні випускники коледжів!!!

 Ви маєте змогу вступити до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 на навчання із скороченим терміном підготовки для здобуття 

освітнього рівня бакалавр. 

Термін навчання на денному та заочному відділенні складає 2 р. 10 м., з яких: перший рік навчання здійснюється у Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

 Детальна інформація за тел. (0512) 49-23-19

view=static&id=63