Немає професій з великим майбутнім, але
є професіонал з великим майбутнім.

Д. Сейерс

 

Випускова циклова комісія Автомобільний транспорт готує фахівців за освітньо-професійною програмою  "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів".

 

Випускову циклову комісію очолює викладач вищої категорії, Кравець Олександр Григорович. Викладацький склад циклової комісії має високий професійний рівень, який здатний забезпечити проведення освітнього процесу на високому рівні.

Робота колективу випускової циклової комісії орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями автомобільного транспорту.

 

Тітов Сергій Сергійович

Тітов Сергій Сергійович

Директор МКТІ ДНУЗТ
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Харківський національний автомобільно – дорожній університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»
Кваліфікація: Інженер – механік
Дисципліни, які викладає: Технічна експлуатація автомобілів

 

Кравець Олександр Григорович

Кравець Олександр Григорович

Голова випускової циклової комісії
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище за спеціальністю «Автомобільна техніка»
Кваліфікація: Інженер – механік
Дисципліни, які викладає: Основи технології ремонту, автомобільні перевезення і логістика, використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно – енергетичних ресурсів

 

Дашков Валерій Петрович

Дашков Валерій Петрович

Голова випускової циклової комісії
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Харківський автомобільно – дорожній інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»
Кваліфікація: Інженер – механік
Дисципліни, які викладає: Технологій (автомобілі), автомобільні двигуни, теорія і конструкція автомобіля, деталі машин

 

Ігнатченко Олександр Іванович

Ігнатченко Олександр Іванович

Викладач спеціальних дисциплін
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Киівський автомобільно – дорожній інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»
Кваліфікація: Інженер – механік
Дисципліни, які викладає: Правила безпеки дорожнього руху, основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху, охорона праці в галузі

 

Підготовка фахівців спеціальності дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід. Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності Автомобільний транспорт має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи.

Випускники після закінчення коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на автотранспортних підприєемствах різних форм власності, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

 

Щоб випускники спеціальності Автомобільний транспорт відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності,  при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

 

  • надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, передбачених навчальними планами і програмами за ОПП;
  • для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;
  • поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і логіку;
  • навчає студентів самостійно працювати зі спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.
  • виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів суспільства.

 

Викладачі випускової циклової комісії в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.