Випускова циклова комісія Залізничний транспорт готує фахівців за освітньо-професійними програмами:

  • обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства;
  • технiчне обслуговування i ремонт вагонiв.

Випускову циклову комісію очолює викладач вищої категорії, викладач-методист Андреєва Віра Василівна. Викладацький склад циклової комісії має високий професійний рівень, який здатний забезпечити проведення освітнього процесу на високому рівні.

Андреєва Віра Василівна

Андреєва Віра Василівна

Голова випускової циклової комісії
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: Дніпропетровський інститут інженерів транспорту у 1975р. за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія і колійне господарство»
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Метрологія, стандартизація і контроль якості продукції; технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту; технічна експлуатація залізниць і безпека руху; технічна документація; охорона праці в галузі; неруйнуючий контроль рейок

 

Бурцев Микола Олексійович

Бурцев Микола Олексійович

Завідувач відділення
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Українська державна академія залізничного транспорту у 2002р. за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Технічна експлуатація залізниць і безпека руху; технічне обслуговування і ремонт залізничної колії

 

Заєць Павло Анатолійович

Бурцев Микола Олексійович

Помічник директора з кадрових питань
Спеціаліст другої категорії

Освіта: Дніпропетровський національний унівеситет залізничного транспорту у 2012р. за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія і колійне господарство», інженер-будівельник. Дніпровський національний університет залізничного транспорту, 2019р., магістр, залізничний транспорт, (Вагони та вагонне господарство)
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Неруйнуючий контроль рейок, діагностика залізничної колії, конструкція вагонів, обслуговування рухомого складу

 

Андреєв Олександр Георгійович

Андреєв Олександр Георгійович

Викладач-методист
Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Дніпропетровський інститут інженерів транспорту у 1975р. за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія і колійне господарство»
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Залізнична колія

 

Бурцева Алла Миколаївна

Бурцева Алла Миколаївна

Викладач-методист

Освіта: Українська державна академія залізничного транспорту у 2007 р. за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Геодезія, основи вишукування, проектування і спорудження залізниць; основи охорони праці, будівельні та конструктивні матеріали

 

Губенко Світлана Юріївна

Губенко Світлана Юріївна

Викладач другої категорії

Освіта: Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова у 2006 році за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Кваліфікація: Електромонтер-механік
Дисципліни, які викладає: Електротехніка з основами електроніки

 

Гапун Олена Василівна

Гапун Олена Василівна

Викладач-спеціаліст

Освіта: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту у 2012р.за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»
Кваліфікація: Інженер – будівельник
Дисципліни, які викладає: Штучні споруди, залізнична колія та штучні споруди

 

Робота колективу випускової циклової комісії орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями залізничного транспорту.

 

Підготовка фахівців спеціальності дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід. Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності Залізничний транспорт має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи.

 

Випускники після закінчення коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Щоб випускники спеціальності Залізничний транспорт відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності, при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

  • надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, передбачених навчальними планами і програмами за ОПП;
  • для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;
  • поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і логіку;
  • навчає студентів самостійно працювати зі спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.
  • виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів суспільства.

  

Викладачі випускової циклової комісії в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.